Terug naar overzicht

Hogere salarisschalen voor directie en oop in nieuwe cao-po

Het personeel in het primair onderwijs krijgt een loonsverhoging van 4,5 procent, volgens het onderhandelaarsakkoord dat vakbonden en werkgevers gisteren sloten. Voor directieleden een onderwijsondersteunend personeel zijn er nieuwe functiebeschrijvingen en bijbehorende hogere salarisschalen. Deze cao-po loopt van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.

Naast de loonsverhoging krijgt onderwijspersoneel in het po in februari een eenmalige uitkering van een derde van het nieuwe salaris dat ze in januari ontvangen en een eenmalige uitkering van 875 euro (deeltijders naar rato) op basis van het convenant Aanpak lerarentekort. Elke werknemer krijgt een jaarlijks professionaliseringsbudget van 500 euro (in 2020 en 2021 incidenteel 100 euro extra) en 2 uur per werkweek.

Directieleden
Voor directeuren en adjunct-directeuren zijn er nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen, waarbij de oude schaal DA is verdwenen. Voor adjunct-directeuren zullen de salarisschalen AB, AC en AD vervangen worden door A11, A12 en A13 en de schalen DA, DB en DC door D11, D12 en D13. De directietoelagen worden opgenomen in het salaris. Besturen dienen voor 1 augustus 2020 na te gaan of de werkzaamheden van deze directieleden voldoen aan de nieuwe functiebeschrijvingen.

Oop en speciaal onderwijs
Ook voor het onderwijsondersteunend personeel zijn er nieuwe functiebeschrijvingen en bijbehorende salarisschalen. Omdat het so, sbo en vso relatief veel ondersteunend personeel heeft, krijgt het speciaal onderwijs incidenteel extra geld ter compensatie van de stijgende salariskosten.

Transitievergoeding
Bij dreigend ontslag problemen in de formatie gaan werkgevers en bonden overleggen over van werk-naar-werk-begeleiding. Het ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid vervallen, evenals de transitievergoeding om bedrijfseconomische redenen.

Vereenvoudiging cao
De cao-tekst is deels herschreven, met als doel een compactere, begrijpelijke cao zonder complexe en overbodige bepalingen. Werkgevers en bonden leggen het onderhandelaarsakkoord binnenkort voor aan hun leden. Als die instemmen is er een definitief akkoord.
Lees hier de hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord.

Meer weten over de cao-po?
Wilt u meer informatie over de cao primair onderwijs? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl
(12-12-2019)

Gerelateerd