Terug naar overzicht

Hoe zorg je ervoor dat duurzame inzetbaarheid ‘leeft’?

De regeling duurzame inzetbaarheid kan op papier nog zo mooi zijn, als leerkrachten niet weten wat deze inhoudt en hoe ze de uren kunnen inzetten, schiet het zijn doel voorbij. Hoe zorg je ervoor dat het leeft onder het personeel? Ofwel, hoe stimuleer je ‘duurzame inspiratie’? Lees het antwoord op deze Helpdeskvraag in dit artikel uit De VBS.

De regeling duurzame inzetbaarheid heeft als doel leerkrachten gezond, gemotiveerd, productief en met plezier hun loopbaan in het onderwijs te laten doorlopen. Om dit te bewerkstelligen worden, op grond van voornoemde regeling, binnen de normjaartaak van elke leerkracht uren gereserveerd. Die uren moeten zodanig besteed worden door de leerkracht dat het werk zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden en ziekte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het initiatief voor het invullen van de uren voor duurzame inzetbaarheid ligt bij de werknemer zelf. Hoe meer kennis hierover, hoe beter de motivatie, de duurzame inspiratie en de kans op het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid. Hoe bewerkstellig je dit als werkgever?

  1. Stel helder beleid op
  2. Zorg voor kennis bij leerkrachten
  3. Maak het onderdeel van de gesprekkencyclus

Lees meer over deze tips in dit artikel uit De VBS.
(18-11-2021)

Gerelateerd