Terug naar overzicht

Ideeën De Ladder en de Casimirschool voor inzet van NPO-gelden

Scholen buigen zich momenteel over de vraag: hoe en waarvoor gaan we de NPO-gelden inzetten. Wij peilden de stand van zaken bij twee van onze leden. Bij De Ladder in Maarn zetten ze vooral in op klassenverkleining, voortzetten van ingezette interventies en meer handen in de klas bij de kleuters. De Casimirschool in Gouda wil meer samenwerken, meer handen in de klas en meer vakdocenten.

Basisschool De Ladder in Maarn was vorig schooljaar begonnen met kleinere groepen van 20 leerlingen. Dit bleek een groot succes. ‘Daarmee hebben we cognitieve achterstanden kunnen voorkomen, want kinderen zijn voor de cognitieve vakken juist licht gegroeid ten opzichte van een jaar eerder’, vertelt directeur-bestuurder Lianne van den Essenburg.

Goede pengreep
De kleutergroepen hebben wel enige achterstand opgelopen. ‘Kinderen missen bijvoorbeeld een goede pengreep, dat aanleren kun je ook niet van ouders of door de leerkracht op afstand verwachten.’ Ook willen ze de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Kanjertraining versterken. ‘We zetten vanuit de NPO-gelden een RT’er, kinderfysiotherapeut en onderwijsassistent in’, zegt Van den Essenburg. Ook het opknappen van het kleuterplein met meer groen zal naar verwachting een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben.

De personele risico’s zijn gering, denkt ze. De onderwijsassistent wordt gedetacheerd vanuit de BSO. ‘Zij kent de school en de kinderen al en we zitten niet aan contractuele verplichtingen vast.’ De kinderfysiotherapeut is zelfstandig ondernemer en stuurt een factuur. ‘De RT’er werkt al bij ons en krijgt een tijdelijke uitbreiding’, verklaart de directeur-bestuurder. ‘Het mooiste zou zijn als er structurele gelden komen zodat de ingezette ontwikkelingen ook op de lange termijn kunnen blijven.’

Casimirschool
De Casimirschool in Gouda hakt volgende week met het team de knoop door over de besteding van de NPO-gelden, kondigt Sanne de Graas, lid van het leiderschapsteam, aan. Voorafgaand hebben ze drie stappen genomen.

De eerste was een schoolscan, waarbij de ib’ers de opbrengsten hebben gemeten. ‘Ten opzichte van het landelijk gemiddelde hebben we vrijwel geen achterstanden gemeten. Maar wel ten opzichte van onze eigen doelen voor de opbrengsten’, vertelt De Graas. De tweede stap was een soort eigen schoolscan: ‘welke domeinen verdienen volgens ons aandacht?’ Brede en sociale ontwikkeling en executieve functies als zelfregie en verantwoordelijkheid kwamen daarbij naar voren.

Enquête
De derde stap was een enquête onder de 41 teamleden. ‘Leerkrachten willen zoveel mogelijk samenwerken in parallelgroepen, een van de pijlers onder ons Dalton-concept. Het sociale aspect, hoe verhoud je je tot een groep, vinden ze belangrijk. Ook willen we graag weer meer vakdocenten (voor dans/drama, muziek, beeldende vorming, techniek en gym) voor de klas laten staan, die geven nu nog grotendeels digitaal les via Google Meet. En we willen weer leuke dingen doen als uitjes, culturele activiteiten en stadswandelingen’, zegt ze.

Volgende week gaat het team samen keuzes maken na een presentatie over de opties door De Graas. ‘We willen in ieder geval meer handen in de klas door meer onderwijsondersteuners/-assistenten aan te nemen, om regelmatig de groepen te verkleinen. Dan kunnen we twee parallelgroepen van samen vijftig leerlingen voor bijvoorbeeld begrijpend lezen in drieën splitsen met een ondersteuner erbij.’

Spoeling is dun
Extra personeel vinden is niet eenvoudig merkt de Casimirschool. De Graas: ‘De spoeling is dun, we hebben één onderwijsassistent aangenomen en we hopen nog meer mensen te vinden. Een optie is pedagogisch medewerkers van de BSO in te zetten, met als bijkomend voordeel dat je niet meteen contractuele verplichtingen hebt. Daarnaast hebben los van NPO-gelden vijf parttimers aangegeven volgend schooljaar meer te willen werken.’

De school vindt het belangrijk dat de keuzes effect op lange termijn hebben. ‘We willen werken met concrete stappen en doelen, zodat de focus duidelijk is. Vraag is wel: hoe kunnen we de middelen verantwoorden en de effecten aantonen van wat we gaan doen?’

Lees hier het artikel ‘Arbeidsovereenkomst met NPO-geld: waarop letten‘.
Lees hier het artikel ‘Mogelijkheden om extra personeel aan te trekken met NPO-gelden’.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor vragen of advies over dit onderwerp of modelovereenkomsten, neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(15-06-2021)

Gerelateerd