Terug naar overzicht

Hoe ga je als school om met gescheiden ouders?

Op veel scholen vinden de komende periode weer 10-minuten- of adviesgesprekken plaats. Dan krijg je automatisch te maken met gescheiden ouders en misschien zelfs nieuwe partners, aan wie je niet zomaar alle informatie mag geven. Dat is afhankelijk van welke ouder het gezag heeft. De VBS Helpdesk legt je uit welke informatie je als school aan ouders dient te verstrekken.

De eerste vraag voor een school bij gescheiden ouders is: wie heeft het gezag? Het antwoord is namelijk bepalend voor wie recht heeft op welke informatie. Als beide ouders ouderlijk gezag hebben, zijn ze samen verantwoordelijk en moeten zij samen beslissingen nemen over de opvoeding van hun kind. Indien één van beide ouders ouderlijk gezag heeft is deze ouder verantwoordelijk voor beslissingen over het kind.

In het Helpdeskartikel ‘Gescheiden ouders’ zijn veelvoorkomende situaties en oplossingen besproken. Onderwerpen zijn in- en uitschrijving van leerlingen, informatieverstrekking, onder andere over cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling, leerprestaties en medische kwesties en een nieuwe partner.

Van belang is om je als school zo neutraal mogelijk op te stellen naar gescheiden ouders en daarin consequent te zijn. Het belang van het kind hoort voorop te staan. Het advies is voor de omgang met gescheiden ouders een protocol op te stellen, waarin uiteengezet wordt hoe de school omgaat met gescheiden ouders. Hiermee voorkomen scholen zoveel mogelijk problemen met gescheiden ouders en handel je op eigen beleid, waarmee je anticipeert op incidenten.

Lees ook het artikel ‘Eerste hulp bij gescheiden ouders’, uit De VBS van juni 2018.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

De Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over het schooladvies of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(14-02-2022)

Gerelateerd