Terug naar overzicht

Het VBS Startevent: jij weet toch ook waar je naartoe wilt?

Voorbeelden ter inspiratie, delen van ervaringen, bekende en nieuwe gezichten: het typeerde het VBS Startevent voor het po dat op 21 september plaatsvond. De thema’s ondernemend éénpitterschap, informatieverstrekking aan ouders en derden, en een constructieve relatie tussen bestuur en toezicht stonden centraal. Ze werden eerst plenair toegelicht, waarna in twee rondes in een kleinere setting de deelnemers het gesprek me elkaar erover aangingen.

Ondernemendheid in het dna van je school

Directeur-bestuurder Wouter Groot van de Casimirschool in Gouda begon zijn verhaal met een korte anekdote uit de film Alice in Wonderland: If you don’t know where you’re going, any road will take you there. ‘Als je met iets start, kom je altijd wel ergens uit. Maar of je daar ook had willen uitkomen, is de vraag.’ Hiermee benadrukt Groot het belang van het hebben van een visie, de stip op de horizon waar je samen naartoe werkt. ‘Als je dit in het vizier houdt, dan kan het niet anders dan dat je de juiste keuzes maakt en kwaliteit toevoegt aan het onderwijs.’

Op de Casimirschool zelf begon het jaren geleden met ‘We willen goed onderwijs leveren’. Het was Groot te makkelijk. Wat hield het precies in? Wat moest een leerkracht hiervoor doen? De visie die werd ontwikkeld is onlangs in een prentenboek verwerkt. Speciaal voor nieuwe leerlingen. ‘Je visie landt pas echt als ook de leerlingen en hun ouders het begrijpen.’ Op de school heerst een cultuur van continue verbetering. ‘Het team krijgt veel energie van alles wat zij oppakken. Dat zorgt voor een positieve flow, die weer bijdraagt aan onze visie en ons dichter bij de stip op de horizon brengt.’

‘Wilt u mij dat rapport even doorsturen?’

Een op het eerste oog vrij normale vraag van een ouder. Maar wat als het hier om gescheiden ouders gaat? En wat als het niet om een rapport gaat, maar om informatie hoe vaak het kind door de andere ouder te laat naar school wordt gebracht? VBS-Partner en onderwijsadvocaat bij Dworkin Law Arzu Yandere weet met deze en veel andere voorbeelden de aandacht in de zaal te trekken.

‘Bij het verstrekken van informatie is het eerst van belang om na te gaan of deze informatie volgens de AVG ook mag worden verstrekt. Daarna ga je na of de ouder gezag heeft over het kind. Zo niet, dan mag alleen informatie verstrekt worden over feiten en omstandigheden in relatie tot de verzorging en opvoeding van het kind.’ Yandere schetst de regels die gelden wanneer ouders maar ook derden, zoals Veilig Thuis, een verzoek indienen voor informatie over een kind. Een belangrijke tip: beweert een ouder dat de andere ouder geen gezag meer heeft, controleer dit altijd.

Een duidelijke rolverdeling maakt het verschil

Toezichthouder, directeur, directeur-bestuurder, bestuurder, one-tier of two-tier: uiteindelijk zijn het slechts namen. Waar het om gaat is dat je weet wat het precies inhoudt. Wat is je rol als directeur, bestuurder of toezichthouder? Welke gedrag hoort hierbij? Wat is ervoor nodig om het te kunnen uitvoeren? VBS-Netwerkregisseur Nienke Daniëls zette de verschillende rollen uiteen, waarna directeur-bestuurder Alice Haak van de G.J. van den Brinkschool in Wageningen vanuit haar eigen ervaringen dieper inging op het samenspel tussen bestuur en toezicht.

‘De kracht van éénpitters en kleine schoolbesturen zit ‘m in de korte lijnen’, benadrukte Haak. ‘Het maakt dat je als bestuurder, directeur en toezichthouder goed aanspreekbaar bent. Maar de cultuur – een open en transparante organisatie – is net zo belangrijk voor het creëren van een constructieve relatie tussen bestuur en toezicht.’ Het advies is om de Code Goed Bestuur als leidraad te gebruiken. ‘Zijn je statuten al enkele jaren oud, check dan of ze nog in lijn zijn met de in 2020 aangepaste Code Goed Bestuur’, tipte Daniëls ter afsluiting.

(22 september 2022)

Gerelateerd