Terug naar overzicht

‘Heel fijn als eenpitter en opleidingsschool stagiaires op te leiden’

De VBS Kennissessie ‘De eenpitter als opleidingsschool’ op 5 oktober is door de deelnemers goed ontvangen. Gastsprekers en deelnemers gingen in gesprek over de mogelijkheden die opleidingsscholen bieden en welke stappen je dient te zetten.  Enkele deelnemers kregen concreet advies hoe in contact te komen met pabo’s. In februari 2022 organiseert VBS een vervolgbijeenkomst, meld je vast aan bij Peter Warnders!

Een opleidingsschool is een samenwerking tussen lerarenopleidingen en basisscholen. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk. De Werkplaats in Bilthoven is al jarenlang opleidingsschool en vindt het ontzettend fijn ieder jaar verantwoordelijk te zijn voor het opleiden van 12 tot 16 studenten. Voordeel is dat de verantwoordelijkheid voor de stagiair meer bij de school is komen te liggen. De school beoordeelt de stagiaires. Ook waait er dankzij de stagiaires een frisse wind door de school. Zij stellen vragen over het onderwijsaanbod, dat houdt de school scherp, en zijn bij de studiedag en gesprekken met ouders.

Nu wordt zo’n 50 procent van de studenten binnen een opleidingsschool opgeleid. De ambitie is dat in de toekomst dit voor alle studenten geldt. De bedoeling is dat huidige partnerschappen van pabo’s en schoolbesturen hiertoe worden uitgebreid. Dit biedt kansen voor eenpitters en het (voortgezet) speciaal onderwijs, die momenteel nog weinig vertegenwoordigd zijn.

Samenwerkingsvarianten eenpitters
Deelname aan verschillende overleggen voor het partnerschap kost eenpitters relatief veel tijd. In het partnerschap Utrecht-Amersfoort zijn daarom verschillende varianten bedacht. Zo zijn er vier, vijf eenpitters die samen optrekken en een vertegenwoordiger naar het bestuurlijk overleg en bovenschools schoolopleider overleg afvaardigen. Ook zijn er scholen die elkaar gevonden hebben op onderwijskundig profiel, waarbij een montessori-eenpitter samenwerkt met een groter bestuur met montessorischolen. Ook zijn er een- en tweepitters die zich als opleidingsschool samenwerken met een groter schoolbestuur.

Kritische noot
Enkele deelnemers die de ambitie hebben om opleidingsschool te worden, gaven aan moeite te hebben in contact te komen met partnerschappen van pabo’s en schoolbesturen, waaronder ook een bestuur uit het (v)so. Zij kregen concreet advies over welke stappen ze kunnen zetten, zie hieronder.

Hoe te beginnen?

  • Kijk eerst eens op platformsamenopleiden.nl Een website die meer informatie geeft en ook alle samenwerkingsverbanden in beeld brengt. De programmamanager is het eerste aanspreekpunt.
  • Neem contact op met een Pabo in de buurt en laat je specifiek voorlichten.
  • Zoek scholen in de buurt die al opleidingsschool zijn. Laat je goed voorlichten over hoe het in de praktijk gaat. Juist door samen te werken kan werk ook uit handen worden genomen. Namens alle scholen in een samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld een school het bestuurlijke contact met de Pabo onderhouden.
  • Stel een opleidingscoördinator aan op schoolniveau. Die wordt hiertoe geschoold.

Van zorg naar actie
VBS sprak eerder haar zorg uit over voldoende stageplekken bij kleine schoolbesturen. We vragen aandacht voor herwaardering van kleine schoolbesturen met aandacht voor de menselijke maat, waarin leerlingen en medewerkers goed gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Om kleinere schoolbesturen te ondersteunen om opleidingsschool te worden, organiseren we in februari 2022 een vervolgbijeenkomst. Ben je geïnteresseerd? Meld je vast aan bij Peter Warnders!

Lees hier alvast het artikel ‘Pleidooi voor meer stagiairs in het (v)so‘ uit het nog te verschijnen oktobernummer van ons magazine De VBS.
(06-10-2021)

Gerelateerd