Terug naar overzicht

Het Columbusmodel als onderlegger voor de toekomst

Stichting Nutsbasisscholen Breda is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Dit strategische beleidsplan maakt algemeen directeur-bestuurder Anette de Ruiter in samenwerking met alle medewerkers van de vijf scholen. De kernvraag: ‘Wat verlangt de huidige tijd van ons onderwijs.’ Het Columbusmodel van de 21ste eeuwse vaardigheden vormt de onderlegger voor de beantwoording. Lees hier het complete artikel in De VBS.

Waarom is veranderen nodig bij Stichting Nutsscholen Breda? De Ruiter voelt een urgentie. ‘Het is onze verantwoordelijkheid om kinderen voor te bereiden op een toekomst die we nog niet zien. Wat we wel weten is dat digitalisering daar een belangrijke rol in speelt. Voor ons als stichting is dan ook een belangrijke vraag hoe gaan we leerkrachten voorbereiden op 21ste eeuwse vaardigheden zodat kinderen dat voelen in het onderwijs. Digitale geletterdheid is daarbij maar een kant van het verhaal, de mindset van medewerkers speelt een belangrijke rol. Hoe wendbaar, hoe flexibel ben je zelf.’

Lees het volledige artikel hier in De VBS.
(17-02-2022)

Gerelateerd