Terug naar overzicht

Herinnering meldplicht energiebesparende maatregelen

Heeft u al gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt? De wettelijke informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. De maatregelen moesten uiterlijk 1 juli 2019 gemeld zijn. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kan Energie Voor Scholen (EVS) kan de melding voor u verzorgen.

Het doel van de wettelijke meldplicht is het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot. Organisaties als scholen die boven het voornoemde gas- en elektriciteitsverbruik uitkomen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die in vijf jaar of minder terug te verdienen zijn. De informatieplicht betreft afzonderlijke schoollocaties.

Dwangsom

Deze maatregelen moesten uiterlijk op 1 juli 2019 gemeld zijn via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u nog niet heeft gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt, bent u in overtreding en kan via de lokale Omgevingsdienst een dwangsom worden opgelegd. Die dwangsom bedraagt in de regel 1000 euro per overtreding.

Uitbesteden?

Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om de verplichte melding uit te besteden. Energie Voor Scholen kan de melding voor u verzorgen, zodat u snel een eenvoudig voldoet aan deze informatieplicht. Zie ook het eerdere bericht informatieplicht energiebesparing.
(27-01-2020)

Gerelateerd