Terug naar overzicht

Helpdeskvraag: arbeidsongeschiktheid en verplicht vakantieverlof

Is een arbeidsongeschikte werknemer verplicht vakantieverlof op te nemen tijdens schoolvakanties?

Ja, op grond van de cao voortgezet onderwijs en primair onderwijs neemt een werknemer uit de functiecategorie directie en leraren tijdens de schoolvakanties verlof op. Dit wordt pas anders als de werknemer medisch niet in staat is vakantie te genieten, bijvoorbeeld omdat hij zijn bed niet kan verlaten. Handig is om vooraf met een medewerker hierover afspraken te maken.

Mocht je in discussie komen of de werknemer vakantie heeft genoten, dan kun je ook de bedrijfsarts inschakelen om te bepalen of de werknemer tijdens zijn gemelde ziekte van vakantiedagen heeft kunnen genieten.

Zodra de werknemer in een schooljaar 20 dagen vakantieverlof heeft genoten komen bij samenloop van ziekte en vakantieverlof de verdere vakantiedagen te vervallen.

Een leraar krijgt alleen compensatie als hij/zij in één jaar (gerekend van oktober tot oktober) door ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft kunnen opnemen.

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

(14 september 2022)

Gerelateerd