Terug naar overzicht

Handreiking vorming samenwerkingsschool beschikbaar

De voorwaarden om een samenwerkingsschool te vormen zijn gewijzigd sinds 1 januari 2018. Samen met de PO-Raad, VO-raad en andere profielorganisaties heeft VBS een handreiking ontwikkeld die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool. De handreiking is op 4 oktober 2018 overhandigd aan minister Slob van Onderwijs.

Deze ‘Handreiking samenwerkingsschool‘ gaat in op de statutaire waarborgen van een samenwerkingsschool (een fusieschool van zowel openbaar als bijzonder onderwijs), zoals verzocht door de Eerste Kamer. Ook komt aan bod op welke manier de identiteitscommissie formeel moet worden vormgegeven.

De Eerste Kamer nam een motie aan waarin de regering verzocht werd te bevorderen dat er een handreiking kwam voor het statutair vastleggen van de identiteit van de school. Er is gekozen voor een compacte handreiking, waarbij schoolbesturen zoveel mogelijk ruimte houden om eigen keuzes te maken.

Bestaande mogelijkheden tot samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs blijven bestaan. Met de handreiking kunnen informele samenwerkingsscholen zelf beoordelen of ze kiezen voor een formele status of informeel blijven.

Neem voor meer informatie contact op met de VBS Helpdesk: 070-3315252 of helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd