Terug naar overzicht

Handreiking voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Er is een handreiking ‘Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne’ gepubliceerd door een aantal onderwijsorganisaties. De handreiking biedt schoolleiders, besturen en gemeenten informatie over de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht.

De handreiking is samengesteld op basis van wetgeving, ervaring met eerdere opvang van nieuwkomers en expertise uit de praktijk. Indien nodig krijgt het document een update. De handreiking is een samenwerking van het ministerie van OCW, LOWAN (de ondersteunende organisatie voor het nieuwkomersonderwijs), PO-Raad, VO-raad, VNG en de Onderwijsinspectie.

De handreiking wordt omgezet in een ministeriele regeling. Ook komt er binnenkort een spoedwet ‘tijdelijke onderwijsvoorzieningen’.

Download hier de handreiking ‘Onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne’.
(Bron: PO-Raad, 21-04-2022)

Gerelateerd