Terug naar overzicht

‘Grote lijn bij staking is dat vo-besturen niet doorbetalen’

De staking van a.s. vrijdag, het begeleiden van zieke werknemers en ontwikkeltijd en lesreductie waren de ingrediënten van het P&O netwerk vo van VBS op 12 maart 2019. Advocaat Noor Dietvorst van Cascade Advocaten was te gast en ging in gesprek over het begeleiden van ziektedossiers.

Noor Dietvorst ging met de P&O’ers in gesprek over de wet Poortwachter, de begeleiding van zieke medewerkers tijdens de eerste twee ziektejaren. De P&O’ers legden een aantal vragen en casussen aan haar voor, vertelt Nienke Daniëls, die als netwerkregisseur bij VBS het P&O netwerk begeleidt.

‘P&O’ers hebben regelmatig te maken met de begeleiding van ziektedossiers van werknemers. Zij stelden vragen als moeten we een nieuwe functie creëren voor zieke werknemers, en in hoeverre is dit mogelijk? Welke onderzoeken moeten we uitvoeren als er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Hoe moeten we handelen tijdens de eerste twee ziektejaren? De antwoorden en reacties op de casussen van Noor Dietvorst vond men zeer nuttig’, zegt Daniëls.

Staking
Daarna bespraken de aanwezigen de onderwijsstaking van vrijdag 15 maart. ‘De grote lijn is dat besturen niet doorbetalen. Het gaat dan om ingeroosterde uren. Als iemand maar een paar uur werkt op vrijdag, dan houdt een werkgever geen hele dag loon in’, hoorde Daniëls. Er waren een paar scholen waar de staking niet zo leeft, en er niet of nauwelijks gestaakt wordt. Sowieso blijft een deel van de vo-scholen open omdat leerlingen schoolexamens maken. Daniëls: ‘De P&O’ers wisselden tips uit via welk bureau ze surveillanten kunnen inhuren.’

Ontwikkeltijd
Ook kwam de lesreductie en ontwikkeltijd aan bod. In de cao-vo is afgesproken dat leraren in het voortgezet onderwijs volgend schooljaar één uur per week minder gaan lesgeven. Deze 50 klokuren (inclusief voor- en nawerk) op jaarbasis gaan leraren gebruiken als ontwikkeltijd, met als doel de werkdruk te verlagen. Scholen moesten voor 1 maart 2019 een plan over ontwikkeltijd hebben, dat per 1 augustus 2019 ingaat. ‘Sommige scholen hebben de ontwikkeltijd uitgewerkt in teamdagen of in sectiedagen. Via een soort studiedag voor leerlingen, hebben ze meer vaste dagen gecreëerd waarop leraren tijd voor onderwijsontwikkeling hebben. Sommigen hebben echt één lesuur per week minder ingeroosterd’, vertelt Daniëls.

Meer weten
Wilt u meer informatie over het P&O netwerk vo van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl
(13-03-2019)

Gerelateerd