Terug naar overzicht

Groeipad van Kennisnet helpt scholen met hun digitale veiligheid

Digitale veiligheid is in het onderwijs van cruciaal belang. Leerlingen, ouders en medewerkers vertrouwen scholen immers hun gegevens toe. Een hack of een bug kan enorme consequenties hebben voor het onderwijs, soms kun je langere tijd niet bij de het digitale lesmateriaal. Maar wat is ‘veilig genoeg’? Wat kun je doen als het onverhoopt toch mis gaat, zoals bij Iddink Learning Materials waar twee keer een datalek was.

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy helpt scholen om de digitale veiligheid te verhogen. In het normenkader staat beschreven aan welke regels, principes en standaarden scholen moeten voldoen voor een digitaal veilige schoolomgeving. Het doel is dat alle leerlingen, ouders en medewerkers erop kunnen rekenen dat zij leren en werken in een digitaal veilige schoolomgeving en dat hun persoonsgegevens worden beschermd.

2027: scholen moeten voldoen aan normenkader

Scholen hebben de verantwoordelijkheid een digitaal veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers te realiseren. In 2027 moeten alle schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs voldoen aan het Normenkader IBP en zal er vanuit het ministerie van OCW toezicht en handhaving plaatsvinden.

Het Groeipad helpt scholen met het normenkader

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy is omvangrijk. Het Groeipad is een wegwijzer door het Normenkader, waarmee scholen hun digitale veiligheid stapsgewijs op orde kunnen brengen. Het Normenkader en het groeipad zijn onderdeel van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Met dit programma bundelen OCW, Kennisnet, SIVON, VO-raad en PO-Raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.

Gerelateerd