Terug naar overzicht

Gooien we de ouder als bestuurder met het badwater weg?

Bij het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van kinderen op school, is ouderparticipatie van groot belang. Daar is iedereen het wel over eens. Helaas blijkt het in de praktijk soms lastig om hier goed invulling aan te geven. Het gesprek gaat dan ook vaak over hoe de ouderparticipatie verbeterd kan worden. Ondertussen is als gevolg van weloverwogen beleid de rol van ouders als directe deelnemer aan het bestuur van de school (ofwel de formele ouderbetrokkenheid) steeds verder afgenomen. Een merkwaardig fenomeen in het licht van bovenstaande, schrijft Edward Moolenburgh (directeur VBS) in zijn blog op LinkedIn.

Gerelateerd