Terug naar overzicht

‘Goede toezichthouder is scherp op de inhoud en houdt de relatie goed’

Een goede toezichthouder luistert, stelt vragen en is nieuwsgierig. Dit was een van de uitkomsten van de interessante gedachtewisseling tussen enkele VBS-leden, VBS-directeur Edward Moolenburgh en Marcel Bos en Jan Hoek van de kwaliteitscommissie van VTOI-NVTK, vereniging van intern toezichthouders in onderwijs en kinderopvang.

Centraal bij het gesprek op 10 februari in Utrecht stond de relatie tussen bestuurders (college van bestuur) en intern toezicht. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de ervaren kwaliteit van het intern toezicht, de honorering van toezichthouders, toezicht bij passend onderwijs en hoe je omgaat met werkbezoeken.

Scherp op inhoud, houdt relatie goed

Deelnemers noemden een aantal basisvoorwaarden voor een toezichthouder: luisteren, vragen stellen en nieuwsgierig zijn zonder je eigen mening voorop stellen. Hij is aanwezig, leest zijn stukken ter voorbereiding, kent de doelgroep, houdt contact met de werkvloer en legt werkbezoeken af. ‘De beste toezichthouder die ik gehad heb, stelde scherpe vragen waar ik nog niet aan gedacht had, terwijl hij de volgende dag belde hoe het ging. Hij was scherp op de inhoud en hield de relatie goed’, verwoordde een van de deelnemers het.

Dialemma
Edward Moolenburgh, directeur van VBS, bracht het belang van een door bestuurders en toezichthouders gezamenlijk uitgewerkt toezichtkader naar voren. Hierin staat waarop je toezicht houdt, wanneer het beleid goed is en wanneer je het moet bijstellen. Ook reikte hij de aanwezigen het mede door VBS ontwikkelde Dialemma-spel uit, een instrument om de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders te bevorderen over dilemma’s in de onderlinge afstemming.

De aanwezige VBS-leden gaven aan dat ze het interessant vonden om beelden over de relatie bestuur en intern toezicht uit te wisselen en aan te scherpen en daaraan graag een vervolg te willen geven. Commissieleden Bos en Hoek verwelkomden de nuttige inbreng en nemen deze mee bij hun voorstellen om de kwaliteit van het intern toezicht in het onderwijs te verbeteren.

Meer weten over Dialemma?
Wilt u meer informatie over of de dialoog aangaan met het Dialemma-spel? Neem dan contact op met Edward Moolenburgh: emoolenburgh@vbs.nl.
(12-02-2020)

Gerelateerd