Terug naar overzicht

Goed toezicht begint bij transparant werken en duidelijke rollen

Als het gaat om intern toezicht is een aantal zaken wettelijk vastgelegd, zoals de relatie met de bestuurder en de MR. De raad van toezicht is bijvoorbeeld de werkgever van de bestuurder. Veel andere onderdelen van die relatie zijn niet vastgelegd. Dan komt het aan op de professionaliteit van de mensen. En de formele en informele afspraken. Belangrijk is de rolvastheid, dat schept duidelijk voor iedereen: wie gaat waarover?

Dat geldt zeker voor het one-tier bestuur, bestaande uit bestuurders met uitvoerende taken en bestuurders met toezichthoudende taken. Dan moet het kristalhelder zijn wie gericht is op het uitvoerende gedeelte wie op het toezicht? Rolzuiverheid is belangrijk, zorg dat rollen niet door elkaar lopen.

Een aantal documenten zijn hierbij belangrijk:

  • Statuten: daarin staan op hoofdlijnen taken en bevoegdheden van het bestuur en intern toezicht.
  • Reglementen: de interne uitwerking van de statuten, denk aan vergaderingen, informatievoorziening, het toezichtkader en profielen.
  • Managementstatuut: de relatie tussen bestuur en directeuren, welke taken en bevoegdheden zijn er gemandateerd?
  • Code goed bestuur: hierin staan de uitgangspunten voor goed bestuur.
  • Code goed toezicht: hierin staan de uitgangspunten voor goed toezicht.

VBS heeft verschillende handreikingen die jouw bestuur bij deze zaken kunnen ondersteunen.

VBS ondersteunt bij het organiseren van bestuur en toezicht
Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, Whatsapp: 06 – 330 296 94. Je kunt bij ons terecht met vragen over onder meer deze onderwerpen: onderwijscao’s, arbeidsrecht, HR-beleid en -strategie, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.

Gerelateerd