Terug naar overzicht

Geslaagde bijeenkomst samenwerking in het so

Samenwerking in het speciaal onderwijs was het thema tijdens een boeiende VBS-bijeenkomst op 3 juni van een aantal so-, sbo- en vso-scholen. Het leverde een interessante inleiding over samenwerking op, een aantal praktische kwesties die spelen in het so en de afspraak voor een nieuwe ontmoeting.

Tim Dees, adviseur bij Common Eye (gespecialiseerd in samenwerking), deed de theoretische kant van samenwerking uit de doeken. ‘Samenwerken is een deel van je autonomie opgeven omdat je denkt dat je dat meer gaat opleveren’, hield hij de aanwezigen voor. Een belangrijke vraag daarbij is wat je elkaar bieden hebt, waarin kun je elkaar versterken? Ook is het goed uit te spreken waar ieders belangen liggen, en wat het gezamenlijke belang is; een gedeelde ambitie. Ook onderlinge relaties spelen een grote rol bij samenwerken.

Daarna kwamen er een aantal praktische onderwerpen aan bod die momenteel in het speciaal onderwijs spelen. Het ging over passend onderwijs en inclusief onderwijs, samenwerking binnen so en sbo en met het regulier onderwijs, en personeelsbeleid en lerarentekort.

De aanwezigen waren positief over de bijeenkomst over samenwerken in het speciaal onderwijs en gaven aan graag een vervolg te zien. VBS zal na de zomer een tweede ontmoeting over samenwerking organiseren voor leden en niet-leden in het so.

Gerelateerd