Terug naar overzicht

Gelden uit werkdrukakkoord eerder beschikbaar

Volgend schooljaar krijgen scholen in het primair onderwijs gemiddeld 50 duizend euro om de werkdruk te verlagen. Het ministerie van Onderwijs haalt deze investering, zoals afgesproken in het werkdrukakkoord, in verlaging van de werkdruk naar voren.

Door het werkdrukakkoord voor het po uit begin 2018 is dit schooljaar 237 miljoen -gemiddeld 35 duizend euro per school van 225 leerlingen- beschikbaar om de werkdruk te verlagen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zou dit stijgen naar 65 duizend euro per school.

Het ministerie van Onderwijs stelt deze gelden nu gedeeltelijk eerder beschikbaar. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is jaarlijks 333 miljoen euro beschikbaar, gemiddeld zo’n 50 duizend euro per school.

‘Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra mensen aannemen die werk bij leraren weghalen, zoals vakleerkrachten voor gym of handvaardigheid, onderwijsassistenten en conciërges. Zo kunnen leraren zich beter richten op hun kerntaak: lesgeven’, geeft het ministerie aan. Het team bepaalt gezamenlijk in overleg waar het geld aan wordt besteed. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. (07-03-2019)

Gerelateerd