Terug naar overzicht

‘Ga voor leerlingen tegen de stroom in’ – Interview Pim Spijker

Pim Spijker is bestuurder in het primair onderwijs en VBS-bestuurslid. Zijn motto: durf buiten de lijntjes te kleuren als dat beter is voor de leerlingen. Afgelopen week nam hij afscheid als directeur gespecialiseerd onderwijs bij Stichting Meerkring, op weg naar een nieuwe uitdaging bij Fluvium openbaar onderwijs.

“Al sinds de jaren ‘90 werk ik met veel passie in het gespecialiseerd onderwijs. De ontwikkeling van die leerlingen gaat niet vanzelf, ze hebben daardoor extra ondersteuning nodig,. Ik wil hen helpen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ik ben leerkracht en directeur geweest, nu ben ik bestuurder en onderwijsadviseur.

Bij alles wat ik doe, redeneer ik vanuit de behoeften van kinderen en leerkrachten. Hen betrekken bij het in gang zetten van verandering, zie ik als iets essentieels. Daarbij moet je soms niet aan de regels houden. Als je dat lef niet hebt, kom je niet verder. Dat is mijn heilige overtuiging. Wetten en regels zijn vaak erg complex, bij het opstellen ervan is niet gekeken of het uitvoerbaar is. Of goed voor de kinderen.

Een concreet voorbeeld. Je mag kinderen uit het speciaal onderwijs niet zomaar in een reguliere klas zetten. Wij doen dat wel. Als een leerling op weg is regulier onderwijs te gaan volgen, en je kunt hem een aantal middagen laten wennen, dan moet je dat toch gewoon doen? We geven daarmee een signaal af aan de beleidsmakers: deze regel is niet uitvoerbaar! Vaak hoor ik van inspecteurs dat we gelijk hebben. Zij nemen dat bericht dan weer mee naar OCW.

Met een club van schoolbesturen zijn we nu aan het kijken naar de CITO. Moeten we dat echt doen, terwijl wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat zo’n test niet objectief is?

Mijn boodschap is: blijf kritisch als bestuurder. Bedenk altijd of iets goed is voor de kinderen op je scholen. Heb het lef om dingen niet te doen. Verenig je, praat met andere besturen hierover. En ga lekker dwars tegen de stroom in!”

(8 juni 2022)

Gerelateerd