Terug naar overzicht

‘Fijn dat nu gezien wordt wat we al lang doen’

Het Coronavirus Covid-19 was een hot issue tijdens het directienetwerk po van VBS op 10 maart. Daarnaast spraken de deelnemers over de inschaling van directeuren van eenpitters, burgerschapsvorming en ervaringen met samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Bij het directienetwerk po van VBS was de vraag hoe andere leden omgaan met het Coronavirus Covid-19. ‘Iedereen volgde de lijn van de GGD, RIVM en de Rijksoverheid. Hou het hoofd daarbij koel, was het devies. Op een school uit het netwerk was een leerkracht besmet, die inmiddels weer mocht werken. Kinderen die in Noord-Italië waren, blijven even thuis’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Inschaling directeuren eenpitters
In de nieuwe cao-po zijn nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen voor directieleden opgenomen: van DA, DB, DC naar D11, D12 en D13. Hierbij zijn directeuren geïnterviewd over hun functie en met Fuwa-specialisten zijn functies beschreven en opnieuw gewogen. ‘Het blijkt dat directeuren van eenpitters veelal in schaal D12 passen, terwijl vrij veel directeuren nu in D13 zijn ingeschaald. Directeuren gaven in het directienetwerk aan dat ze er dan op achteruit gaan. Zij behouden echter hun huidige rechten volgens schaal D13’, zegt Daniëls.

Het advies is daarom om in gesprek te gaan met het bestuur. Want in de cao staat dat iedere werkgever voor 1 augustus 2020 zijn functiebeschrijvingen voor de directie- en OOP-functies heroverweegt. Dit betekent dat een afweging wordt gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. ‘Je hebt de mogelijkheid om nieuwe functiebeschrijvingen te maken en te waarderen. Daarnaast kun je met het bestuur een addendum aan je arbeidsovereenkomst toevoegen waarmee je recht houdt op je oude salarisrechten’, legt Daniëls uit.

Burgerschapsvorming
Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs. De rode draad bij de scholen was: fijn dat nu gezien wordt wat we al lang doen. ‘Wij zijn een jenaplanschool, burgerschapsvorming zit in onze genen. Of we doen al allerlei maatschappelijke activiteiten met leerlingen. Dat zit in onze identiteit verweven en daarover kunnen we ons wel verantwoorden’, verwoordt de netwerkregisseur enkele reacties. De drieslag van hoogleraar Gert Biesta kwam ook ter sprake: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Daniëls: ‘De nadruk in het onderwijs lag lang op taal en rekenen, men vindt het positief dat de andere rollen van het onderwijs ook ter sprake komen.’
(12-03-2020)

Gerelateerd