Terug naar overzicht

Zijn besturen in 2019 verplicht lerarengegevens aan te leveren?

Schoolbesturen ontvingen een brief met de oproep gegevens aan te leveren zodat leraren gebruik kunnen maken van het Lerarenportfolio. Geldt deze verplichting nog steeds in 2019 nu het kabinet het verplichte lerarenregister niet invoert?

De brief is onvolledig, antwoordt minister Slob van Onderwijs op Kamervragen. Van een verplicht lerarenregister zal deze kabinetsperiode geen sprake zijn, geeft Slob aan. Wel blijft hij werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar.

Verplicht
Daarom vindt Slob het belangrijk dat besturen gegevens aanleveren, zodat leraren van het vrijwillige portfolio gebruik kunnen maken. ‘Besturen zijn verplicht de gegevens aan te leveren, maar de leraar bepaalt zelf of hij of zij het portfolio wil gebruiken. Om dubbele lasten te voorkomen, hoeven schoolbesturen niet langer bekwaamheidsdossiers bij te houden als ze het portfolio onder leraren stimuleren’, schrijft Slob.

Bekwaamheidsdossiers

Schoolbesturen kunnen er echter voor kiezen geen lerarengegevens aan te leveren, en die mogelijkheid ontbreekt in de brief. ‘Schoolbesturen die ervoor kiezen geen gegevens aan te leveren, moeten kunnen aantonen dat zij op andere wijze de professionele ontwikkeling van hun leraren stimuleren. Voor deze besturen blijft de wettelijke verplichting om bekwaamheidsdossiers bij te houden onverkort gelden’, staat in de Kamerbrief. Besturen zullen hierover een nieuwe brief ontvangen, kondigt de minister aan.

Toezicht inspectie

Slob geeft daarnaast aan met de Onderwijsinspectie in gesprek te zijn over toezicht op professionele ontwikkeling. Hij herhaalt zijn aankondiging dat hij wettelijk gaat vastleggen dat schoolbesturen verantwoording afleggen over professionele ontwikkeling en de tijd en middelen die het daarvoor beschikbaar heeft gesteld. ‘Ik zal strategisch HRM-beleid en professionaliteit als deugdelijkheidseisen in de wet opnemen, zodat de inspectie het toezicht hierop kan inrichten.’ Voor de zomer volgt de nadere uitwerking.

Lees hier de Kamerbrief over het aanleveren van gegevens voor het Lerarenportfolio.

Meer weten?

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd