Terug naar overzicht

Wij zoeken bestuurlijke samenwerking met een ander schoolbestuur. Kan VBS ons helpen?

Om tot bestuurlijke samenwerking te komen, is het belangrijk om een aantal stappen zorgvuldig te doorlopen. Het begint met een interne analyse: wat wilt u en wat zoekt u in de samenwerking? Vervolgens zoomt u in op de verwachtingen van u en de samenwerkingspartner en stelt u het traject vast om tot het gewenste resultaat te komen. Dit gebeurt via een intentieverklaring. Daarnaast moet de precieze inhoud van de samenwerking verder worden uitgewerkt voordat deze van start gaat. Regelmatige evaluatiemomenten zijn onderdeel van het proces.

VBS begeleidt u vanuit haar ruime ervaring graag in de verschillende fasen van samenwerking.

Zo kunt u ons bereiken

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd