Terug naar overzicht

Wie verzekert de inventaris van een school?

Stel er is onverhoopt brand op school, wie is verantwoordelijk voor verzekering van de inventaris? In principe is dat de gemeente, geeft assurantiemakelaar Raetsheren aan, maar het kan zijn dat niet de volledige inventaris verzekerd is. Daarom is het goed om hierover het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Als de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, is de huisvesting en de inventaris via de gemeente verzekerd. Hieronder vallen gebouwen, leermiddelen en meubilair. Verzekert de gemeente alleen wat wettelijk verplicht is, dan is mogelijk niet de volledige inventaris verzekerd en kan een school dus onderverzekerd zijn.

Deze wettelijk verplichte verzekering via de gemeente geldt dan niet voor zaken die een schoolbestuur uit eigen middelen aanschaft of geschonken krijgt via bijvoorbeeld de oudervereniging. Denk bijvoorbeeld aan kostbare apparatuur als digiborden, laptops en tablets die uit eigen middelen zijn betaald of geschonken.

Daarom is het van belang om te weten welke zaken de school zelf heeft aangeschaft of geschonken zijn en welk inventaris de gemeente verzekerd heeft. Het advies is daarover met de gemeente in gesprek te gaan.

Lees meer hierover in de folder ‘Brand op school! Wie vergoedt de schade?’ van assurantiemakelaar Raetsheren.
Zie ook VBSverzekerd.nl.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?

Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(10-06-2020)

Gerelateerd