Terug naar overzicht

Wie moeten er op school een VOG aanvragen?

Werknemers in het onderwijs en (vrijwillige) medewerkers van de tussenschoolse opvang moeten verplicht een VOG afgeven. Vrijwillige hulpouders zijn niet verplicht een VOG aan te vragen, maar de VBS Helpdesk adviseert om wél een -gratis- VOG aan te vragen.

Een werknemer in het onderwijs is bij aanvang van de werkzaamheden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te tonen. Dit geldt voor (externe/gedetacheerde) leraren, (extern) onderwijsondersteunend personeel, directieleden en (con)rectoren, leraren en onderwijsassistenten in opleiding met een leer-arbeidsovereenkomst als werknemer en voor (vrijwillige) overblijfmedewerkers voor de tussenschoolse opvang.

Niet verplicht voor stagairs en contractactiviteiten
Stagiairs, die niet met een leer-arbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd, zijn niet verplicht een VOG te overhandigen. Scholen kunnen wel zelf een VOG aanvragen. Stagiaires staan immers alleen voor de klas en werken één-op-één met jongeren en kinderen. In het vo is de VOG ook (nog) niet verplicht voor leraren en onderwijsondersteunend personeel belast met werkzaamheden in verband met contractactiviteiten.

Gratis VOG
Ook voor bestuurders en vrijwilligers, zoals hulpouders, geldt (nog) geen VOG-verplichting. Een uitzondering geldt voor vrijwilligers die toezicht houden tijdens de tussenschoolse opvang. De VBS Helpdesk adviseert vrijwilligers/hulpouders die regelmatig schoolactiviteiten begeleiden voor de zekerheid een VOG te laten aanvragen. Sinds 1 november 2018 is de VOG gratis voor vrijwilligers in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden voor de ‘Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers‘.

Voorwaarden VOG
Een VOG wordt voor een specifieke functie bij een specifieke werkgever aangevraagd. Een VOG mag bij overblijfmedewerkers maximaal 2 maanden oud zijn en bij andere onderwijsmedewerkers maximaal 6 maanden. Een werknemer moet altijd een originele, geldige VOG aan de werkgever tonen. Een kopie is dus niet geldig. De werkgever moet de VOG op echtheid controleren. De werkgever is niet verplicht het originele document te bewaren, een (digitale) kopie mag ook. Het advies deze te dateren, te ondertekenen met de tekst ‘origineel gezien’. Ook tijdelijk ingehuurd personeel dient te beschikken over een geldige VOG voor de functie waar zij voor worden ingehuurd. Het bestuur dient dit te controleren.

Het is niet verplicht zittende medewerkers om een actuele VOG te vragen, maar een bestuur kan dit desgewenst wel doen. De VBS Helpdesk adviseert niet om de zes maanden aan VOG aan te laten vragen, maar een redelijke termijn van een paar jaar aan te houden. Bij een fusie, waarbij werknemers een contract bij een nieuwe werkgever krijgen, mag een bestuur ook om een actuele VOG vragen.

Kan een VOG meermaals gebruikt worden?
Ja, dat kan in sommige gevallen. Bij invallers kan de werkgever een kopie van de VOG voor zijn archief maken. De werknemer kan de originele VOG dan voor een volgende invalfunctie gebruiken, mits de VOG niet ouder is dan zes maanden. Als de VOG de naam van een andere werkgever bevat, dan dient de huidige werkgever na te vragen of de VOG destijds voor een onderwijsfunctie is aangevraagd.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je mee weten over de VOG of heb je een andere vraag neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Lees meer over de VOG bij de Onderwijsinspectie en School&Veiligheid.
(30-08-2021)

Gerelateerd