Terug naar overzicht

Wie mag er voor de klas?

Mag een zij-instromer meteen zelfstandig onderwijs geven? En hoe zit dat bij LIO-stagiaires en onderwijs-/klassenassistenten? De VBS Helpdesk zet op een rij wie er wettelijke bevoegdheid heeft om in het primair onderwijs voor de klas te staan:

Zij-instromers: ja
Zij-instromers met een hoger onderwijs diploma mogen meteen voor de klas. Het uitgangspunt is dat een zij-instromer binnen twee jaar zijn bevoegdheid haalt.
Lees ook deze Helpdeskvragen over zij-instromers:
Aan welke eisen moeten zij-instromers voldoen?
Hoe stel ik een zij-instromer aan conform de cao primair onderwijs?

Leraren in opleiding (LIO’s): ja
Leraren in opleiding (LIO’s) mogen zelfstandig lesgeven als ze minimaal 180 studiepunten hebben behaald, of dat binnen 4 weken gaan doen. Een LIO als bedoeld in de wet heeft een (tijdelijk) arbeidscontract, een salaris ter hoogte van 50% van het startsalaris van de leraar en mag – onder begeleiding – wel alle taken van de leraar vervullen.

Pabo-studenten met een ho-diploma: ja
Studenten van de (deeltijd) pabo komen in aanmerking om als zij-instromer tijdens de opleiding al als leraar te gaan werken. Dit zal mogelijk worden wanneer zij reeds beschikken over een ho-diploma en een aantal mijlpalen hebben behaald in de (deeltijd) pabo.

Leraren met een vo-bevoegdheid: ja, als vakleerkracht
Een leraar met een bevoegdheid voor een bepaald vak in het vo, mag dit vak in het po geven. Voorwaarde is dat het vak min of meer overeenkomt met het vak in het po. Zo kan iemand met een vo-bevoegdheid wiskunde rekenen geven in het po.

Pabo-studenten: nee
Pabo-studenten mogen niet zelfstandig lesgeven op een basisschool. Zij mogen wel, als onderdeel van hun opleiding, tijdens stages ervaring opdoen. Een bevoegde leerkracht is dan altijd eindverantwoordelijk voor de klas

Onderwijs-, klassenassistenten en leraarondersteuners: nee
Onderwijsondersteunend personeel kan onderwijsinhoudelijke taken verrichten, leerlingen begeleiden bij het zelfstandig werken, of groepjes leerlingen begeleiden op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de bevoegde leraar. Onderwijsondersteuners mogen niet zelfstandig instructie geven, of langere tijd zelfstandig, zonder bevoegde leerkracht, voor de klas staan.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl / Whatsapp 06 – 330 296 94. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. Je kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.

(Bron: Handreiking lerarentekort ministerie van OCW, 19-11-2020)

Gerelateerd