Terug naar overzicht

Wie is er aansprakelijk als er iets misgaat tijdens schoolreis?

Op de meeste basisscholen beperkt het onderwijs zich niet alleen tot het verzorgen van de lessen binnen het schoolgebouw en/of op het speelterrein. Er zijn activiteiten buiten de deur als schoolreisjes, schoolkampen, museumbezoeken, schooltuintjes en schoolzwemmen. Deze buitenschoolse activiteiten kunnen risico’s met zich meebrengen. De VBS Helpdesk legt uit wie verantwoordelijk en aansprakelijk is als er iets misgaat.

In de wet Veiligheid op school is vastgelegd dat scholen verplicht zijn om de (sociale) veiligheid op school te waarborgen. Dit betekent dat scholen hiertoe ook verplicht zijn wanneer het buitenschoolse activiteiten betreft die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.

Verzekeringsplicht
Daarnaast zijn scholen wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. De schoolverzekering dekt meestal de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders en vrijwilligers voor schade aan derden door onder hun toezicht staande kinderen tijdens schoolse activiteiten.

Aansprakelijkheid

De vraag wanneer zich aansprakelijkheid van de school voordoet,, is afhankelijk van de omstandigheden. Mogelijke oorzaken van aansprakelijkheid van scholen kunnen zijn dat geen of slecht toezicht is gehouden, dat gevaarlijke opdrachten zijn gegeven vanuit de school of dat veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd. Het toezicht betreft niet alleen de lesperioden, ook bijvoorbeeld pauzes, excursies, werkweken en buitenschoolse activiteiten vallen hieronder. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is dus van groot belang.

Onvoldoende toezicht

Bij onvoldoende toezicht kan de uiteindelijke juridische verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur liggen wanneer er iets misgaat. Hoe beter de school de medewerkers en leerlingen informeert over de regels omtrent de veiligheid en de gezondheid in en om school, hoe kleiner de kans dat er schade ontstaat waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien.

Kortom, het wel of niet aansprakelijk stellen is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als de school zich aantoonbaar heeft ingespannen om ouders en leerlingen te wijzen op gevaarlijke omstandigheden in en om de school, is de kans kleiner dat de school op een onrechtmatige daad wordt aangesproken.

Zie ook de website van School en veiligheid voor tips.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(12-06-2020)

Gerelateerd