Terug naar overzicht

Wet elektronische publicaties: wat betekent dit voor jouw (school)bestuur?

De Wet elektronische publicaties (WEP) is sinds 1 juli 2021 van kracht. Door deze wet moeten overheidsinstanties hun mededelingen en kennisgevingen van (ontwerp)besluiten op één overheidswebsite plaatsen. Het is daarom raadzaam www.officielebekendmakingen.nl te volgen en een email-alert in te stellen.

Het doel van WEP is dat door overheidsinformatie makkelijker vindbaar is door alle overheidsmededelingen op één website te publiceren. De wet voorziet in een attenderingsservice per email. Daartoe dien je wel een ‘Mijnoverheid-account’ aan te maken.

Scholen en besturen kunnen hier een attendering op maat aanvragen. Voor bijvoorbeeld huisvesting verdient het aanbeveling om de publicaties van de voor jou relevante gemeente(n) te volgen.
(28-06-2021)

Gerelateerd