Terug naar overzicht

Welke ondersteuning biedt VBS bij medezeggenschap?

Een goed werkende medezeggenschapsraad (MR) komt de onderwijskwaliteit ten goede. Voor een goede werking is het erg belangrijk dat de leden zich bewust zijn van hun takenpakket en dat er sprake is van een open communicatie met het bestuur en de directie. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet bij éénpitters of kleine schoolbesturen, waarin je elkaar in meerdere rollen kunt tegenkomen. VBS helpt bij het vormen van heldere afspraken en begeleidt vastgelopen relaties tussen MR, bestuur en directie.

Cursus medezeggenschap
VBS verzorgt een cursus over medezeggenschap, waar u antwoord krijgt op de volgende vragen:
• Wat is de rol van de medezeggenschap binnen de schoolorganisatie?
• Wat voor een ‘soort’ MR wil de raad zijn: proactief of juist niet?
• Hoe ziet het bestuur graag dat de MR haar rol invult?
• En do’s en dont’s over: communicatie, uitwisseling van informatie en afstemming.

De cursus is bedoeld voor ouder- en personeelsgeledingen van de (G)MR. De locatie en inhoud worden in onderling overleg vastgesteld. Deelname van de schoolleiding of bestuurder is van toegevoegde waarde. Medezeggenschap is immers iets wat je in gezamenlijkheid doet.

Kosten en aanvragen
De cursus wordt verzorgd door Peter Warnders, netwerkregisseur bij VBS. Voor het verzorgen van de medezeggenschapscursus rekent VBS 600,- euro (voor een MR) en 750,- euro (voor een GMR). Er geldt een vrijstelling van btw.

Zo kunt u ons bereiken
Neem voor vragen en meer informatie contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd