Terug naar overzicht

Wat zijn de voorwaarden voor ontslag op eigen verzoek?

Een werknemer heeft psychische klachten en is al geruime tijd arbeidsongeschikt. Kan de school akkoord gaan met zijn verzoek om ontslag?

Wanneer een werknemer zelf ontslag wil nemen heet dat formeel ‘ontslag op eigen verzoek’. Voor inwilliging moet het bevoegd gezag nagaan of ontslag daadwerkelijk de wens is van de werknemer. Het ontslag mag niet tot stand zijn gekomen onder invloed van gebrekkige wilsvorming. Een voorbeeld daarvan is als het ontslagverzoek gedaan is onder invloed van dwang, bedrog, dwaling of misbruik van de omstandigheden. Ook mag het ontslagverzoek niet aan de werknemer zijn opgelegd.
Goed werkgeverschap brengt met zich dat de werkgever de werknemer informeert dat een ontslag op eigen verzoek consequenties heeft voor het recht op een uitkering. In beginsel is er bij ontslag op eigen verzoek namelijk sprake van verwijtbare werkloosheid en ontvangt de voormalig werknemer geen WW- en bovenwettelijke uitkering.

Meer weten?

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd