Terug naar overzicht

Wat mag er volgens de AVG in het onderwijskundig rapport staan?

Deze periode verzorgen basisscholen de overdracht van leerlingen naar scholen voor voortgezet onderwijs. De VBS-Helpdesk beantwoordt de vraag: welke gegevens mogen er volgens de AVG in het onderwijskundig rapport staan?

Bij de overstap van een basisschool naar het voortgezet onderwijs of een andere basisschool stuurt school een onderwijskundig rapport (OKR) aan de nieuwe school. In dit rapport staat de belangrijkste informatie uit het leerlingdossier.

Beperkte informatie

De toeleverende basisschool mag een beperkt aantal gegevens opnemen. Het gaat om naam, adres en onderwijsnummer, de schoolloopbaan en toetsresultaten. Ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag en werkhouding mogen in het OKR staan. Evenals de zorg, ondersteuning en begeleiding, en eventueel verzuim van de leerling.

Wat er niet in mag staan, zijn geboorteplaats, godsdienst/levensovertuiging en etniciteit/nationaliteit/geboorteland/datum van vestiging in Nederland.

Ouders
De school moet ouders informeren over de inhoud van het onderwijskundig rapport. Ouders hebben recht op inzage van het rapport en kunnen school vragen onjuiste informatie te rectificeren of te wissen. Meer informatie over het OKR bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nienke Daniels, VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd