Terug naar overzicht

Wat is de wetgeving rond aanmelding van kinderen?

Utrechtse basisscholen gaan waarschijnlijk werken met een centraal inschrijfsysteem. Het doel is voorinschrijvingen te voorkomen en zo te zorgen dat alle ouders de kans krijgen hun kind op de school van hun voorkeur in te schrijven. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag: vanaf wanneer mag een basisschool nieuwe leerlingen voor groep 1 inschrijven?

De wettelijke aanmeldleeftijd is 3 jaar sinds 2014, om zo gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Toch hanteren basisscholen nog geregeld een voorinschrijving. Zodra de officiële inschrijving begint hebben kinderen op deze schaduwlijsten voorrang bij plaatsing op de school. Daarmee vissen ouders die zich aan de regels houden achter het net.

Geen voorrang met vooraanmelding
Wettelijk is het zo dat alle aanmeldingen voor driejarige leeftijd gelden als vóóraanmelding en volgens de wet niet mogen leiden tot een toelating of een hogere plek op een ranglijst. Nu worden vaak termen als ‘inschrijving’ en ‘aanmelding’ door elkaar gehaald. Maar juridisch zijn ‘aanmelding’ en ‘toelating’ termen die in de wet staan en de term ‘vooraanmelding’ heeft juridisch geen betekenis in dit verband.

Aanmelden kan vanaf 3 jaar en vanaf dan geldt het toelatingsbeleid van de school. Voor 3 jaar betreft het een vooraanmelding, wat wil zeggen dat je ‘schriftelijke interesse toont’. Deze vooraanmelding mag dus geen voorrang bij aanmelding vanaf 3 jaar opleveren.
(21-1-2021)

 

Gerelateerd