Terug naar overzicht

Wat houdt de modernisering van het Participatiefonds in?

Helpdeskvraag: het Participatiefonds (Pf), dat de uitkeringskosten van werkgevers vergoedt, gaat moderniseren. Streefdatum is 1 augustus 2022. Welke gevolgen brengt dit met zich mee? De VBS Helpdesk zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Waarom moderniseert het Participatiefonds?

De werkloosheidskosten voor het primair onderwijs stegen van 158 miljoen euro in 2013 naar 249 miljoen euro in 2018. Dit betekent een hoge premie voor alle scholen. Daarnaast is het reglement steeds omvangrijker en complexer geworden, waardoor het lastiger is te voorspellen welke kosten wel of niet vergoed worden. Dit zorgt voor een grote administratieve last. Dit moet anders vindt het Pf. Het geld en de tijd die schoolbesturen kwijt zijn aan een hoge premie en administratieve handelingen kunnen zij beter aan onderwijs besteden.

Wat wil het Pf bereiken?
Het Pf wil werkloosheidskosten zoveel mogelijk voorkomen en gaat werkgevers ondersteunen bij preventie en extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werktrajecten in het personeelsbeleid. Er komt een eigen risico voor de ww-lasten van de ex-werknemer. Meer voorspelbaarheid in te verwachten werkloosheidskosten. En het Pf wil de administratieve lasten verminderen.

Hoe ziet de nieuwe vergoedingssystematiek eruit?
De standaardvergoeding wordt 50 procent voor elk ontslag dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hiervoor geen vergoedingsverzoek in te dienen. Is ontslag onvermijdbaar en toetsbaar dan worden de kosten voor ontslag grotendeels vergoed. Wanneer een ontslag voldoet aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en de werkgever voldoet aan de inspanningsverplichting van dit reglement om het ontslag te voorkomen, dan kan de werkgever een verzoek indienen om de vergoeding te verhogen tot 90 procent van de werkloosheidskosten. Er geldt dus altijd een eigen risico van 10 procent per ontslagen werknemer.

Welke ontslagsituaties komen voor een vergoeding van 90 procent in aanmerking?
Dit betreft ontslag via de kantonrechter op individuele gronden. Ontslag via het UWV voor economische gronden of wegens ziekte. Bij het niet verlengen van een tijdelijk contract voor vervanging. Bij een vaststellingsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden. Ontslag op eigen verzoek komt voor 100 procent vergoeding in aanmerking.

Wanneer gaat de modernisering Pf in?
De streefdatum voor invoering hiervan is 1 augustus 2022.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Meer weten?
Het Pf biedt een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden over de modernisering Pf. oor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(31-10-2019)

Gerelateerd