Terug naar overzicht

Wat doet VBS voor ouders en ouderbetrokkenheid?

Het goed vormgeven van ouderbetrokkenheid valt niet altijd mee. VBS stimuleert en ondersteunt het proces van ouderbetrokkenheid met specifieke projecten. Het VBS-project ‘Communicatie tussen school en ouders’ (LINK?) is hier een voorbeeld van. Hierin staat omschreven op welke manieren er ruis met ouders kan ontstaan en hoe u dit kunt voorkomen.

Andere onderwerpen voor een goed gesprek tussen school en ouders zijn onder meer het verbeteren en bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders, sociale veiligheid en de rol van toetsen. VBS faciliteert dergelijke gesprekken.

Zo kunt u ons bereiken
Neem voor vragen en meer informatie contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd