Terug naar overzicht

Wat doe je als ouders foto’s van schoolactiviteiten verspreiden?

De VBS Helpdesk krijgt regelmatig de vraag: hoe moet je als school omgaan met ouders die foto’s maken of filmen tijdens schoolactiviteiten en die te goeder trouw verspreiden onder andere ouders? Nienke Daniëls, VBS Helpdesk, adviseert een richtlijn af te spreken.

Ouders die mee zijn met schoolreisje van groep 1/2 maken foto’s en verspreiden ze via een link onder alle ouders van die groep. Vraag van de school: het gebeurt onder schooltijd bij een schoolactiviteit, dus waar ligt de verantwoordelijkheid van de school?

‘Een lastige kwestie’, vindt Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk, ‘want je hebt als school nauwelijks grip op het fotograferen door ouders tijdens schoolactiviteiten en wat ze ermee op sociale media doen.’

Een optie is een richtlijn af te spreken en die in een brief aan ouders te communiceren. ‘Er zijn scholen die ouders verbieden foto’s te maken tijdens alle activiteiten van school, dat gaat ver. Wel kun je met klem adviseren terughoudend om te gaan met het verspreiden van foto’s en beeldmateriaal van leerlingen tijdens schoolactiviteiten’, zegt Daniëls.

Een school heeft de verplichting om bij alle betrokken bij de school aan bewustwording van privacy te werken. ‘Neem het op in het privacybeleid en besteed regelmatig aandacht hieraan in de communicatie -ook in de schoolgids, bij aanmelding en op de website- richting ouders, personeel en leerlingen. Heb je betrokkenen geïnformeerd over een richtlijn en handelt er iemand duidelijk in strijd met de richtlijn, dan kun je ze op hun gedrag aanspreken en verwijzen naar de richtlijn.’

Lees het Kennisnet-artikel ‘Foto’s van leerlingen gebruiken? Zo mag het wel

Nienke Daniëls, VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd