Terug naar overzicht

Wat betekent de banenafspraak voor mijn schoolbestuur?

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Ook de onderwijssector dient hieraan bij te dragen, behalve als uw bestuur minder dan 25 medewerkers in dienst heeft. De VBS Helpdesk zet de verplichtingen rond de banenafspraak uiteen.

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking omdat zij vaak moeite hebben om een betaalde baan te vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet Banenafspraak. In totaal komen er 125 duizend extra banen voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het primair onderwijs heeft afgesproken 4020 banen te creëren, het voortgezet onderwijs 2640 banen.

Is een werkgever verplicht arbeidsbeperkte werknemers aan te nemen?
Elke werkgever met meer dan 25 medewerkers (minder dan 40.575 verloonde uren per jaar) is verplicht een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Wie niet aan de percentage voldoet, kan een ‘quotumheffing’ van zo’n vijfduizend euro per niet ingevulde baan krijgen. Het opleggen van deze heffing is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Hoe weet ik aan welke quota ik moet voldoen?
Er zijn verschillende rekentools beschikbaar: zoals voor het po de Rekentool quotumheffing van het Arbeidsmarktplatform PO en voor po en vo is er de Quotumcalculator van de overheid.

Wat voor soort functies gaat het om?
In het primair onderwijs valt te denken aan groepsassistent, ondersteuner leraar basisonderwijs, conciërge en facilitair medewerker (combinatie conciërge en schoonmaak). In het voortgezet onderwijs om taken als surveilleren, kopiëren, schoonmaken, overhoringen nakijken, catering, groenonderhoud en receptiewerkzaamheden.

Wie valt er onder de doelgroep van de banenafspraak?
Mensen met een arbeidsbeperking die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak worden opgenomen in een doelgroepenregister. Werkgevers die willen weten of een werknemer of sollicitant is opgenomen in het doelgroepenregister, kunnen dit opvragen bij UWV via het werkgeversportaal.

Zijn er subsidie(regelingen) beschikbaar?
Voor medewerkers die in het doelgroepenregister staan, zijn er verschillende regelingen en voordelen:
• Loonkostensubsidie,
• No-riskpolis looncompensatie bij ziekte
• Proefplaatsing
• Jobcoach
• Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
• Werkplekvoorzieningen
Het Werkgeversservicepunt van het UWV kan ondersteunen bij het gebruik van deze regelingen.

Waar vind ik meer informatie en ondersteuning over de banenafspraak?
De PO-Raad en VO-raad bieden werkgevers met het project Baanbrekers praktische ondersteuning bij de banenafspraak.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Meer weten over de banenafspraak?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(23-01-2020)

Gerelateerd