Terug naar overzicht

Wanneer mogen scholen ijsvrij geven?

Een school mag kinderen alleen onverwacht naar huis sturen als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld als de school niet bereikbaar is vanwege hevige sneeuwval. Of als de verwarming niet werkt.

De school moet dan aan de ouders melden dat er die dag géén les wordt gegeven. De school moet er wel voor zorgen dat leerlingen voor wie de ouders géén opvang kunnen regelen, op school of elders worden opgevangen. Er is geen minimum of maximum temperatuur vastgelegd en er zijn geen voorwaarden gesteld aan de precieze weersomstandigheden. Het is dus aan de school om te beslissen wanneer er een aangepast rooster komt. Bijvoorbeeld om de lestijden te verkorten, leerlingen later te laten beginnen of eerder naar huis te laten gaan. Ook kunnen scholen een vervangende activiteit organiseren en bijvoorbeeld met de leerlingen gaan schaatsen. In dat geval is de school verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De school moet ouders informeren over een aangepast lesrooster.

Gerelateerd