Terug naar overzicht

Wanneer heeft een medewerker recht op transitievergoeding?

Bij ontslag heeft een werknemer recht op een financiële vergoeding van zijn werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij de werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. De VBS Helpdesk zet de spelregels rond de transitievergoeding op een rij.

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of laat ontbinden, of als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Is een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt en herplaatst de werkgever hem voor minstens 20 procent minder uren? Dan moet je een gedeeltelijke transitievergoeding betalen, evenredig aan het urenverlies, legt de VBS Helpdesk uit.

De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sommige andere toelagen) per dienstjaar bij de werkgever. Delen van dienstjaren naar rato. De vergoeding is per 1 januari 2022 maximaal 86 duizend euro bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan 86 duizend euro, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Gaan werkgever en werknemer uit elkaar via een vaststellingsovereenkomst? Dan heeft de werknemer geen wettelijk recht op transitievergoeding. De vergoeding is dan vrij onderhandelbaar.

Gaat het om een ontslag of urenvermindering wegens arbeidsongeschiktheid? Dan kun je meestal een compensatie van UWV krijgen voor de betaalde transitievergoeding. Dit geldt ook als het ontslag via een vaststellingsovereenkomst is gegaan.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over de transitievergoeding of een ander onderwerp? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.
(13-04-2022)

Gerelateerd