Terug naar overzicht

Wanneer geldt recht op kortdurend verlof?

Een medewerker heeft recht op twee dagen (kortdurend) verlof wanneer hij of zij gaat trouwen. Stel dat de medewerker tijdens de zomervakantie gaat trouwen, mogen de twee verlofdagen dan alsnog in september van het schooljaar worden opgenomen? Hetzelfde geldt voor een verhuizing, waarvoor een dag verlof geldt. Wat als de verhuizing in het weekend plaatsvindt? Mag de medewerker dan later in het schooljaar alsnog een dag verlof opnemen?

Het antwoord is nee. Het recht op kortdurend verlof bestaat alleen wanneer een medewerker door een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid zijn arbeid niet kan verrichten. Als deze bijzondere omstandigheid in het weekend, de vakantie of op een niet-werkdag valt, komt het recht op dit verlof te vervallen. Het kan dan later niet alsnog worden opgevraagd.

Meer weten?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd