Terug naar overzicht

Waar moeten we als klein (vrijwilligers-) schoolbestuur aan voldoen?

Essentiële voorwaarden voor goede kwaliteit van onderwijs zijn goede kennis over besturen en toezicht houden, en goede formele en informele verhoudingen tussen partners binnen de school. VBS staat voor goed besturen, goed leiding geven en goed toezicht houden.

Voor de onderwijswereld geldt een complex geheel van regels en wetten. Voor bijvoorbeeld financiering, HR-beleid, toezicht en onderwijskundig beleid zijn er tal van aparte (wettelijke) regelingen. Daarnaast hebben scholen zelf beleidsplannen, contracten en notities over de interne en externe (financiële) organisatie. Het is niet eenvoudig om zicht te krijgen op al deze zaken, laat staan om een helder onderscheid te maken tussen wettelijke verplichtingen en beleidskeuzes van de school zelf.

Leidraad Schoolbestuur primair onderwijs
Om als (vrijwillige) bestuurders en interne toezichthouders te checken of u overal aan voldoet, heeft VBS de Leidraad Schoolbestuur po ontwikkeld. De leidraad omvat een overzicht van de belangrijkste taken, verantwoordelijkheidsgebieden, en documenten en beleidsstukken waarover een school moet of kan beschikken.
Zo heeft u een handige checklist om na te gaan of alle benodigde en gewenste documenten, regelingen en contracten in de school aanwezig zijn. De leidraad bevat ook een bestuurskalender met de belangrijkste mijlpalen en agendapunten voor de bestuursvergaderingen. Tot slot vindt u in de leidraad een overzicht van onderwijsjargon (afkortingen, begrippen) en relevante websites.

Zo kunt u ons bereiken
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd