Terug naar overzicht

Voldoen we als school(bestuur) aan de Code Goed Bestuur?

Essentiële voorwaarden voor goede kwaliteit van onderwijs zijn goede kennis over besturen en toezicht houden, en goede formele en informele verhoudingen tussen partners binnen de school. VBS staat voor goed besturen, goed leiding geven en goed toezicht houden.

Schoolbesturen en intern toezichthouders moeten de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren toetsen aan de principes van de Code Goed Bestuur (po of vo). De principes bieden ruimte voor verschillende bestuurlijke verschijningsvormen. De code is een instrument voor reflectie, zodat u verantwoorde keuzes kunt maken.

Heeft u vragen over de Code Goed Bestuur? Of wilt u checken of uw beleid in lijn is met de code? VBS kan met u nagaan of uw schoolbestuur aan de code voldoet. Onderstaande handreikingen kunnen behulpzaam zijn:
Check Code Goed Bestuur po
Check Code Goed Bestuur vo

Kunnen we u helpen met de Code Goed Bestuur?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd