Terug naar overzicht

Verplichtingen van scholen in het po bij de invulling van de onderwijstijd

De regels over de hoeveelheid onderwijstijd (de urennorm) en de invulling ervan is wettelijk vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Maar deze regelgeving geeft scholen in het po veel ruimte om de onderwijstijd naar eigen inzicht te organiseren op een manier die bij scholen past. Het ministerie van OCW heeft in de brochure ‘Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij’ de wet en regelgeving rond onderwijstijd uiteengezet.

Het doel van de brochure is om scholen te laten zien welke mogelijkheden er zijn om onderwijstijd in te vullen. Niet iedere school hoeft de ruimte dus op dezelfde manier in te vullen. We zetten hieronder de hoofdlijnen uit de brochure op een rij:

Wat staat er in de Wet op het primair onderwijs over de hoeveelheid onderwijstijd?
Onder meer het volgende (artikel 8, WPO):

  • Scholen moeten in hun onderwijs leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces bieden;
  • In acht opeenvolgende schooljaren krijgt een leerling minimaal 7.520 klokuren onderwijs. Dit wordt ook wel de urennorm genoemd;
  • Uitgangspunt is dat een leerling in acht opeenvolgende schooljaren de basisschool doorloopt en daarbij het minimum aantal klokuren aan onderwijs krijgt;
  • Van groep 1 t/m 4 geniet een leerling minimaal 3.520 klokuren onderwijs;
  • Van groep 5t/m 8 ontvangt een leerling minimaal 3.760 uur onderwijs.

Wat staat er in de Wet op het primair onderwijs over de schoolweek?
Het uitgangspunt is dat een schoolweek vijf dagen telt. In de laatste zes schooljaren (groep 3 t/m 8) mag je maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek organiseren. Deze weken moeten evenwichtig over het jaar worden gespreid. Wettelijk is niet bepaald dat een schoolweek op maandag moet beginnen of op vrijdag moet eindigen. Een school kan dus zelf een keuze maken in de spreiding van uren over de dagen en de week, mits je je aan de urennorm houdt. In de praktijk bestaan er verschillende modellen, die in de brochure zijn toegelicht.

In de brochure ‘Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij’ vind je een nadere uitwerking van de wet- en regelgeving rond onderwijstijd in combinatie met voorbeelden uit de praktijk.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag, wil je advies of sparren over onderwijstijd of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(16-09-2021)

Gerelateerd