Terug naar overzicht

Verkort verzuimduur door bedrijfsarts juiste vragen te stellen

De bedrijfsarts is een belangrijke partij in het re-integratieproces van je zieke werknemer. Hij stelt vast of sprake is van ziekte en met welke beperkingen de werkgever en werknemer in het werk rekening moeten houden. Om onduidelijkheid hierin te voorkomen is het van belang – voordat de werknemer naar de bedrijfsarts gaat – als werkgever de juiste vragen aan de bedrijfsarts te stellen. ‘Welke dan?’, vroegen de deelnemers aan de VBS-kennissessie ‘Ontslag, waarop te letten’, zich af.

 Is het advies van de bedrijfsarts inzake de re-integratie van een zieke werknemer niet duidelijk, dan betekent dit doorgaans extra verzuimkosten voor de werkgever maar ook extra stress voor de werknemer. Het draagt dus niet bij aan het herstel van de werknemer en kan ervoor zorgen dat het verzuim langer duurt. Door als werkgever de juiste vragen te stellen aan de bedrijfsarts, kun je dit voorkomen.

Houd het kort en bondig
Informeer de bedrijfsarts voordat de werknemer bij hem langsgaat over de voortgang van de re-integratie. Betrek eventueel de werknemer hierbij. Zo kan de bedrijfsarts een goede inschatting maken van de situatie op het werk in relatie tot de ziekte, alsook of er wellicht meer speelt. Stel vervolgens alleen vragen die direct verband houden met de re-integratie zoals:

 

  • Wat is de verwachte herstelprognose? Heb je een indicatie hoe lang het nog gaat duren?
  • Met welke beperkingen moet ik als werkgever rekening houden in het werk?
  • Kan ik een concrete opbouw krijgen van het aantal te werken uren per dag en per week?
  • Kan ik een concrete opbouw krijgen van de te behalen doelen per dag of per week?
  • Als je voor je gevoel telkens hetzelfde advies krijgt: Waarom kan er geen opbouw of uitbreiding van uren plaatsvinden? Wanneer verwacht de bedrijfsarts dat dit wel kan?
  • Is de behandeling die ik als werkgever volg adequaat? En zo nee, is een gespecialiseerde behandeling nodig?

Houd het kort en bondig en wees volledig. Vragen die achteraf nog gesteld worden, nemen tijd in beslag en kunnen het re-integratieproces vertragen. Voelt de werknemer zich niet gehoord door de bedrijfsarts, geef dit dan aan. Blijft er onduidelijkheid bestaan over de behandeling of heb je als werkgever twijfels over de medische situatie van de werknemer, verzoek de bedrijfsarts dan om medische informatie bij de behandelaar op te vragen en overweeg een second opinion.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je dat iemand met je meedenkt inzake het contact met de bedrijfsarts dan wel de re-integratie? Of heb je andere arbeidsrecht of HR-gerelateerde vragen? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94.

(21-04-2021)

Gerelateerd