Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen over de staking op 15 maart

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv hebben voor 15 maart een staking aangekondigd voor een lagere werkdruk en meer salaris. De VBS Helpdesk beantwoordt veelgestelde vragen over de staking:

Mag iedereen staken?
Alle medewerkers mogen staken op basis van het stakingsrecht, deze beslissing moet iedereen zelf maken. Het is voor de school prettig om op tijd te weten wie er wel en niet gaat staken, inventariseer dit dus op tijd. Omdat vakbonden een staking organiseren, handelen medewerkers niet onrechtmatig als zij besluiten te staken. Zij kunnen daarvoor dus niet worden gesanctioneerd. Medewerkers hoeven werktijd later niet in te halen. Medewerkers verplichten de werktijd later alsnog in te halen, is in strijd met het stakingsrecht.

Moet het salaris van stakende medewerkers doorbetaald worden?
Nee, het salaris van stakers hoeft niet doorbetaald te worden. Wie niet werkt, heeft geen recht op salaris. Voor medewerkers in het bijzonder onderwijs is dit vastgelegd in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt: ‘geen arbeid, geen loon’. In de cao-po is in artikel 11.2 lid 6 een vergelijkbare bepaling opgenomen. Als schoolbesturen de salarissen niet doorbetalen moeten ze registreren wie er wel en niet staakt.

Kan een schoolbestuur besluiten salaris wel door te betalen?
Het schoolbestuur kan besluiten het salaris van stakers door te betalen, maar het hoeft niet (zie vorige vraag). Een schoolbestuur dat het salaris doorbetaalt, zal hier geen last van krijgen bij de accountantscontrole van de jaarcijfers. De Inspectie van het Onderwijs heeft vorig jaar richting accountants aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is, en dat er daarom in de accountantscontrole niet hoeft te worden gecontroleerd of schoolbesturen hebben doorbetaald tijdens de staking.

Moet ik medewerkers informeren over al dan niet doorbetalen?

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten of het bestuur van plan is salaris in te houden als zij staken. Daarom is het raadzaam dit als bestuur van tevoren aan te geven. Bij inhouden van salaris is het belangrijk om antwoord te hebben op de vraag wat u met het ingehouden geld doet. Sommige besturen hebben extra geld nodig om later extra lessen te organiseren zodat leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. Andere besturen overleggen met de (P)GMR over de besteding van het geld. Het ingehouden salaris moet hoe dan ook worden besteed ten behoeve van onderwijs.

Mag/moet de school dicht tijdens de staking?
Als alle leerkrachten van de school besluiten te staken, kan de school niet open. Het schoolbestuur kan hier niets aan doen, dit is simpelweg overmacht. Voor medewerkers die wel willen staken, maar hun gebruikelijke werkzaamheden (lesgeven) niet kunnen uitvoeren, kan vervangend werk op school worden gezocht. Deze medewerkers krijgen dan gewoon doorbetaald. Als leraren wel willen werken, maar door de staking echt niet kunnen werken, mag ook hun salaris worden ingehouden. Zij hebben immers ook baat bij de staking. Dit zijn uitzonderingsgevallen, het uitgangspunt is dat deze leraren vervangend werk krijgen.

Moet de school leerlingen opvangen, en zo ja: hoe?

Het ministerie van Onderwijs gaat uit van een opvangplicht. Hoewel u als schoolbestuur er vanuit mag gaan dat ouders zorgen voor de opvang van hun kind, is het verstandig een noodoplossing achter de hand te hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op leraren die wel willen werken en bekijken of zij leerlingen willen opvangen. Ook kan een externe buitenschoolse opvang ingeschakeld worden. De kosten zijn voor ouders, stel ze hiervan tijdig op de hoogte.
(Bron: PO-Raad)

Zie ook de handleiding van de PO-Raad voor schoolbesturen bij de staking op 15 maart.

Meer weten?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd