Terug naar overzicht

Schoolreisjes, excursies en schoolkampen mogen weer, wie is aansprakelijk als er iets mis gaat?

Schoolreisjes, excursies en schoolkampen zijn weer toegestaan sinds de versoepelingen van 26 juni j.l.. Dergelijke buitenschoolse activiteiten kunnen, los van corona, risico’s met zich meebrengen. Als er iets misgaat, wie is er dan aansprakelijk en verantwoordelijk?

In de wet Veiligheid op school is vastgelegd dat scholen verplicht zijn om de (sociale) veiligheid op school te waarborgen. Scholen zijn hiertoe ook verplicht wanneer het buitenschoolse activiteiten betreft die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.

Onvoldoende toezicht
Of de school aansprakelijk is wanneer er tijdens het schoolreisje iets misgaat, is afhankelijk van de omstandigheden. Je kunt als school in ieder geval aansprakelijk worden gesteld wanneer er tijdens de buitenschoolse activiteit geen of slecht toezicht is gehouden, er gevaarlijke opdrachten zijn gegeven vanuit de school of wanneer er veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is dus van groot belang.

Aansprakelijkheid schoolbestuur

Gaat er iets mis tijdens het schoolreisje en was er sprake van onvoldoende toezicht, dan kan de juridische verantwoordelijkheid (uiteindelijk) bij het schoolbestuur komen te liggen. Hoe beter je als school je medewerkers en leerlingen informeert over de regels omtrent de veiligheid en de gezondheid in en om school, hoe kleiner de kans dat er schade ontstaat waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien.

Let wel: heeft de school zich aantoonbaar ingespannen om ouders en leerlingen te wijzen op gevaarlijke omstandigheden in en om de school, dan is de kans kleiner dat de school aansprakelijk kan worden gehouden.

Verzekeringsplicht
Scholen zijn wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. De schoolverzekering dekt meestal de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, hulpouders en vrijwilligers voor schade aan derden door onder hun toezicht staande kinderen tijdens schoolse activiteiten.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor meer vragen over de aansprakelijkheid tijdens schoolreisjes, zie de tips op de website van School en veiligheid of neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.
(29-06-2021)

Gerelateerd