Terug naar overzicht

Schoolbesturen: verplicht inschrijven in het UBO-register

Schoolbesturen moeten zich verplicht inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Wat houdt dit in? Hieronder een toelichting in zes vragen en antwoorden.

Wat zijn UBO’s ?
UBO’s staat voor Ultimate Beneficial Owners. Dat zijn de mensen die zeggenschap hebben over een organisatie. Voor scholenorganisaties zijn dat de bestuurders van een vereniging of stichting.

Waarom een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

Hoe schrijf ik mij in het UBO-register in?
Bij de Kamer van Koophandel. Via deze link.
De personen die namens je stichting of vereniging wijzigingen in de KvK mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders.

Welke gegevens heeft de tekenbevoegde nodig?

  • Voornamen, achternaam
  • BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • DigiD
  • IBAN (rekeningnummer) op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling

Welke gegevens in het register zijn openbaar?

  • voor- en achternaam
  • nationaliteit
  • woonland
  • de aard van het belang

Vanaf wanneer geldt deze verplichting?
Vanaf 27 september 2020
(01-12-2020)

Gerelateerd