Terug naar overzicht

Onze school dreigt in een negatief daglicht te komen. Heeft u tips voor crisiscommunicatie?

Bij een crisis is het belangrijk om snel en accuraat te communiceren. Zo voorkomt u dat de pers en anderen met een verhaal aan de haal gaan. Enkele tips:
• Zorg dat u vooraf een plan heeft: wie is het aanspreekpunt voor ouders, pers en RvT?
• Gebruik bestaande communicatiemiddelen;
• Formuleer helder welke boodschap u wilt brengen. Betrek de juiste partijen hierbij;
• Ga niet draaien en vraag eventueel reactietijd.

Let op: communicatie is er altijd

• Bij het antwoord ‘geen commentaar’ neemt schoolpleinpraat toe en gaat de pers zelf op zoek. Zorg daarom dat u de regie houdt door met een verklaring te komen. Wees eerlijk, zonder betrokkenen onnodig te beschadigen;
• Zeg het als u iets nog niet weet. Ga niet speculeren op oorzaken of oplossingen als die nog niet duidelijk zijn;
• Gebruik een sparringpartner om de boodschap te testen;
• Erken het gevoel, maar wees voorzichtig met het innemen van een standpunt zolang niet alle details bekend zijn;
• Zorg voor eenduidigheid tussen uw beleid en wat u zegt.

Kunnen we u helpen met een communicatievraagstuk?

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de communicatiespecialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd