Terug naar overzicht

Moeten schoolbesturen verplicht gegevens aanleveren voor lerarenregister?

Het lerarenregister gaat voorlopig niet door. De VBS Helpdesk krijgt de vraag van leden: moeten schoolbesturen wel of niet verplicht gegevens aanleveren aan DUO?

Het lerarenregister is uitgesteld en daarmee leek aan de aanlevering van gegevens van leraren door schoolbesturen aan DUO ook opgeschort te zijn. Alleen het vrijwillige lerarenregister blijft wel bestaan.

Zodoende leken schoolbesturen alleen gegevens te hoeven aanleveren voor leraren die het register vrijwillig invullen. Maar minister Slob stuurde brief_mbvom_aan_schoolbesturen_mbt_gegevenslevering(1) aan de schoolbesturen waarin hij aangeeft dat schoolbesturen toch verplicht voor álle leraren gegevens bij DUO moeten aanleveren voor het lerarenregister.

Het vrijwillige register met het portfoliodeel van het register wordt 1 augustus 2018 opgeleverd en opengesteld. Slob schrijft: ‘Om leerkrachten toegang te geven tot dit portfolio zijn hun gegevens nodig, waaronder de benoemingsgrondslagen. Daarom is het van belang dat u als schoolbestuur deze tijdig aanlevert.’ De uiterste inleverdatum bij DUO is uitgesteld van 1 augustus 2018 naar 31 december 2018.

Bekwaamheidsdossier

Een leraar bouwt met het vrijwillige portfolio een ‘bekwaamheidsdossier’ op. Mogelijk positief voor schoolbesturen zou kunnen dat een school voor een leraar die een portfolio bijhoudt geen bekwaamheidsdossier meer hoeft bij te houden. Daar geldt dan wel voor dat hij de permanente educatie actief uitvoert en die informatie wilt delen met de school vanwege de HRM taken en verantwoordelijkheden. De uitwerking van dit onderdeel gebeurt in het schooljaar 2018-2019. Het is afwachten wat hierover in de teksten van de nieuwe cao’s opgenomen gaat worden.

Nienke Daniëls, VBS Helpdesk

070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd