Terug naar overzicht

Moeten hulpouders op school een VOG aanvragen?

Werknemers in het onderwijs en (vrijwillige) medewerkers van de tussenschoolse opvang moeten verplicht een VOG afgeven. Zijn vrijwillige hulpouders ook verplicht een VOG te overhandigen? Nee, maar Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk adviseert om wel een -gratis- VOG aan te vragen.

Een werknemer in het onderwijs is bij aanvang van de werkzaamheden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te tonen. ‘Dit geldt voor (externe, gedetacheerde) leraren, (extern) onderwijsondersteunend personeel, directieleden, leraren en onderwijsassistenten in opleiding met een leer-arbeidsovereenkomst als werknemer en voor (vrijwillige) overblijfmedewerkers voor de tussenschoolse opvang’, somt Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk op.

Niet-verplicht

Stagiairs die niet met een leer-arbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd, zijn niet verplicht een VOG te overhandigen. Scholen kunnen wel zelf een VOG aanvragen. ‘Stagiaires staan immers alleen voor de klas en werken één-op-één met jongeren en kinderen’, verklaart Daniëls.

Gratis VOG

Ook voor bestuurders en vrijwilligers als hulpouders geldt (nog) geen VOG-verplichting. Een uitzondering geldt voor vrijwilligers die toezicht houden tijdens de tussenschoolse opvang. ‘Maar een bestuur heeft altijd de keuze om vrijwilligers zelf toch om een VOG te vragen.’ De VBS Helpdesk adviseert vrijwilligers/hulpouders die regelmatig schoolactiviteiten begeleiden voor de zekerheid een VOG te laten aanvragen. Sinds 1 november 2018 is de VOG gratis voor vrijwilligers in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden voor de ‘Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers‘.

Voorwaarden VOG

Een VOG mag bij overblijfmedewerkers maximaal 2 maanden oud zijn en bij andere onderwijsmedewerkers maximaal 6 maanden. Een werknemer moet altijd een originele, geldige VOG aan de werkgever tonen. Een kopie is dus niet geldig. De werkgever moet de VOG op echtheid controleren. De werkgever is niet verplicht het originele document te bewaren, een (digitale) kopie mag ook. Het advies deze te dateren, te ondertekenen met de tekst ‘origineel gezien’. Ook tijdelijk ingehuurd personeel dient te beschikken over een geldige VOG voor de functie waar zij voor worden ingehuurd. Het bestuur dient dit te controleren.

Het is niet verplicht zittende medewerkers om een actuele VOG te vragen, maar een bestuur kan dit desgewenst wel doen. De VBS Helpdesk adviseert niet om de zes maanden aan VOG aan te laten vragen, maar een redelijke termijn van een paar jaar aan te houden. Bij een fusie, waarbij werknemers een contract bij een nieuwe werkgever krijgen, mag een bestuur ook om een actuele VOG vragen.

Lees meer over de VOG bij de Onderwijsinspectie en School&Veiligheid.

Kunnen we u helpen met de VOG of andere vragen?

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd