Terug naar overzicht

Moet een school aangesloten zijn bij een klachtencommissie en bezwarencommissie FUWA?

Scholen nemen geregeld contact op met de vraag: moet een school aangesloten zijn bij een Landelijke klachtencommissie en de landelijke bezwarencommissie FUWA? De VBS Helpdesk legt uit wat de verplichtingen zijn.

Elke school moet een klachtregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Er zijn verschillende klachtencommissies, bij welke commissie je moet zijn, hoort in de schoolgids te staan.

Klachtenprocedure
Een klachtenregeling bevat een omschrijving van wat aangemerkt kan worden als een klacht en welke stappen genomen dienen te worden bij het indienen van een klacht. In de klachtenregeling of klachtenprocedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn
het oordeel wordt meegedeeld.

In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 14 lid 2 WPO):
-welke klachtencommissie de klachten behandelt;
-de wijze waarop deze commissie werkt;
-de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
-binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) bieden hier een modelklachtenregeling voor het bijzonder onderwijs.
VBS is mede-instandhouder van GCBO. VBS-leden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs.

Bezwarencommissie FUWA
De cao verplicht werkgevers in het onderwijs om aangesloten te zijn bij één van de vier landelijke bezwarencommissies functiewaardering (de zogeheten FUWA-commissie). Aan werknemers wordt hiermee de mogelijkheid geboden om bij deze commissie binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de waardering van de functie of de beschrijving van de functie in relatie tot de hem opgedragen taken (artikel 5.10 cao PO). GCBO heeft ook een bezwarencommissie FUWA. Meer informatie over de Bezwarencommissie Functiewaardering Bijzonder Onderwijs vindt u hier.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(21-02-2020)

Gerelateerd