Terug naar overzicht

Mag je kortdurend verlof compenseren als dat in de vakantie valt?

Een medewerker gaat trouwen of verhuizen in de vakantie of een weekend. Heeft hij recht om het hiervoor geldende verlof op andere dagen te compenseren? De VBS Helpdesk legt de regelgeving rond kortdurend verlof uit.

Een medewerker die gaat trouwen heeft recht op twee dagen (kortdurend) verlof. Stel dat de het huwelijk in de zomervakantie valt, mag hij de twee verlofdagen dan alsnog in september van het schooljaar opnemen? Een andere werknemer gaat verhuizen, waarvoor een dag verlof geldt. De verhuizing is in het weekend. Mag de medewerker dan later in het schooljaar alsnog een dag verlof opnemen?

Het antwoord is nee. Het recht op kortdurend verlof geldt alleen wanneer een medewerker door een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid zijn arbeid niet kan verrichten. Als deze bijzondere omstandigheid in het weekend, de vakantie of op een niet-werkdag valt, komt het recht op dit verlof te vervallen. Het kan dan later niet alsnog worden opgevraagd. Helaas geen verlof dus voor de trouwende en verhuizende medewerkers.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.

Gerelateerd